Informacja

W związku z podpisaną umową na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko, PGKiM w Lubsku Sp. z o. o., z dniem 1 stycznia 2018 r. uruchomiło przy ul. Traugutta 3 w Lubsku Biuro Obsługi Klienta, które jest czynne w dni robocze od 7.00 do 15.00 i zajmuje się sprawami w zakresie:

  • wydawania worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • przyjmowania interesantów,
  • wyjaśniania przyczyn nieodebrania odpadów,
  • wydawania harmonogramu odbioru odpadów komunalnych,
  • sprzedaży lub dzierżawy pojemników na odpady komunalne.

Kontakt: tel. stacj. 68 457 77 31, tel. kom. 600 824 315

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl