Gmina Lubsko

Komunikaty ZUS

Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych oraz zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych.

Szczegóły w załącznikach.

lubsko.pl

W dniu 10.01.2019 r. w Lubskim Ratuszu odbyła się wspólna komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu z Komisją Rozwoju Gospodarczego Finansów i Budżetu. W obradach udział...

lubsko.pl

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku informuje, że w czasie ferii szkolnych będzie kursował autobus dowożący dzieci na zajęcia do OSiR-u, LDK-u oraz Biblioteki...

lubsko.pl

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubsku odbyło się szkolenie w ramach projektu „Strażacy na Pograniczu Polsko-Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo –...

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Lubska OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBSKO w 2019 r. 
Rodzaj zadania: W zakresie nauki, szkolnictwa wyższego,...

lubsko.pl

Przypomina się właścicielom psów, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Lubsku nr XIII/78/07 z dnia 29 października 2007 r., każdy właściciel psa ma obowiązek dokonać opłaty w...

Ważne informacje

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl