Dowód po nowemu

Dowód po nowemu. Nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego
Autor: 
M. Niżałowska

Dowód po nowemu. Nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, formularzy oraz zaświadczeń

Obowiązują nowe wzory wniosków o wydanie dowodu osobistego, formularzy oraz zaświadczeń dot. utraty lub uszkodzenia dokumentu.Stare wzory mogą być nadal wykorzystywane, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, czyli od 31 sierpnia. Zmiany dotyczą wzorów: wniosku o wydanie dowodu osobistego (w tym wersji elektronicznej), formularza odbioru dowodu, formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu, a także zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Wynika to z nowelizacji rozporządzania w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.

Zasadniczym celem noweli było dostosowanie przepisów do zmian w ustawie o dowodach osobistych dokonanych ustawą o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Ta z kolei dostosowuje polski porządek prawny do unijnego rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym.

W znowelizowanym rozporządzeniu, także we wzorach formularzy, dostosowano terminologię w zakresie podpisu elektronicznego do terminologii wynikającej ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

W związku ze zmianą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań konieczne było dostosowanie treści pouczenia do obecnego brzmienia przepisu. Wprowadzono również zmiany porządkujące, polegające na zastąpieniu odesłania do strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odesłaniem do strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Uproszczono również sekcję przeznaczoną na złożenie podpisu w formularzu odbioru dowodu osobistego.

Ponadto doprecyzowano przepisy określające wymogi dla zdjęcia dołączanego do wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiana dotyczy wyglądu (jakości) fotografii oraz kadrowania sfotografowanej osoby. Uszczegółowiono także wymogi dla zdjęcia dołączanego do wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie elektronicznej poprzez precyzyjne oznaczenie rozdzielczości oraz rozmiaru fotografii.

Zmiany mają pozwolić pracownikom organów gmin na sprawniejszą ocenę jakości fotografii dołączanych do wniosków o wydanie dowodu osobistego, co ma przełożyć się na jakość dokumentów tożsamości.

Przewidziano przy tym przepis przejściowy, umożliwiający organom gmin wykorzystanie w okresie maksymalnie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, wcześniej przygotowanych formularzy, opartych na dotychczas obowiązujących wzorach.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl