Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2022 r.

Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków w 2022 r.
Autor: 
D. Borkowska

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinasowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r.

Burmistrz Lubska ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Lubsko na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać od dnia 27 lipca 2022 r. do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Dotacje udzielone będą podmiotom, których nieruchomości położone są poza terenami, na których planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej lub których podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadnione.

Przyznanie dotacji celowej odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/357/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko oraz Uchwałą Nr L/364/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/357/22 22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubsko.

Dotacje udzielone będą w wysokości 50% poniesionych kosztów udokumentowanych na podstawie faktur lub rachunków, lecz nie więcej niż 3 000 zł.

Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubsko bip.lubsko.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 457 61 68 lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lubsku ul. Powstańców Wlkp. 3 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. nr 24.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Lubsku Aleja Niepodległości 2, w godzinach pracy Urzędu tj. pon. godz. 7:30-17:00, wt.-czw. godz. 7:30-15:30 i pt. godz. 7:30-14:00

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl