Doręczanie decyzji podatkowych

Decyzje podatkowe na 2018 r.
Autor: 
E. Mijalska

Od 27 stycznia 2018r., wzorem lat ubiegłych pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku będą doręczali podatnikom decyzje podatkowe.

Zgodnie z art.  144 §  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma:

- za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów,

 

Decyzje doręczane będą od poniedziałku do soboty w godz. 9:00-19:00

Doręczyciele – pracownicy Urzędu - nie pobierają żadnych kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.

Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej.

Osoby odbierające decyzje proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.

Urzędnik może zostawić przesyłkę u sąsiada jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Akcja potrwa do 28 lutego 2018r.

Ważne informacje

68 372 19 82 pn.-pt.  7:00 - 15:00.

68 372 42 70, 604 795 894  pn.-pt.  15:00 - 7:00 oraz dni wolne i świąteczne

W godz. pracy urzędu: Ratusz - pok. 26, telefonicznie pod numerem 68 457-61-21 bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres rjedrys@lubsko.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 

Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl