Dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych

rod
Autor: 
H. M. / Urząd Marszałkowski

Nabór wniosków na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych

Burmistrz Lubska ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2022 roku z terenu gminy Lubsko. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2022 r. do godz. 10:00  w Urzędzie Miejskim w Lubsku pl. Wolności 1.
 
Nowopowstały program pilotażowy ma na celu promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństw. Na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości 200 000,00 zł dla ROD znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Środki pochodzą z budżetu Województwa Lubuskiego. Dofinansowanie wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć 20 tys. zł dla danego ROD. Konieczny jest wkład własny w wysokości min. 25 %. Inwestycja ma na celu promowanie działań związanych z zaspokajaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństw.
 
Dofinansowanie obejmuje koszty związane z:
1) budową, odbudową, przebudową, rozbudową, modernizacją, odnową lub remontem na terenie danego ROD infrastruktury ogrodowej, w szczególności dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także z zakupem innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ROD;
 
2) ulepszeniem ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego ROD, np.: organizowaniem, budową lub odbudową, przebudową, rozbudową, adaptacją, modernizacją, odnową, rewitalizacją i zmianą aranżacji oraz utrzymaniem istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych, oraz budowa systemów deszczowych;
 
3) organizowaniem, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji, remontu obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury na terenie danego ROD służących użyteczności publicznej dla ogółu społeczności lokalnej, wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe i rekreacyjne, w tym: boisk sportowych wielofunkcyjnych, siłowni zewnętrznych, ścieżek rowerowych, placów sportowo-rekreacyjnych, deptaków, skwerów, wiat rekreacyjnych, zadaszeń i placów zabaw.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl