Dodatek węglowy

Węgiel
Autor: 
D. Jasińska
Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym:
- jednoosobowym (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca);
- wieloosobowym (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące;
w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
- kocioł na paliwo stałe;
- kominek;
- koza;
- ogrzewacz powietrza;
- trzon kuchenny;
- piecokuchnia;
- kuchnia węglowa lub
- piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku
głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Paliwa stałe to: węgiel kamienny; brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
 
Jeden adres – jeden dodatek węglowy.
 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,00 zł
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022r.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje Referat Spraw Społecznych adres. Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko – łącznik budynku - pokój nr C 3 , tel. 684576164 ; 684576165
Link do strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska na której znajduje się wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego :

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl