Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy
Autor: 
D. Jasińska

Od  stycznia 2022 r.  można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w  gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Definicja gospodarstwa domowego: gospodarstwo domowe tworzy osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku osłonowego  oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych:

a) w 2020 r.

– w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,

b) w 2021 r.

– w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31   października 2022 r.

 

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewaniawyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje  tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski  można składać w terminie od stycznia 2022r. do 31 października 2022r.:

- elektronicznie - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

- tradycyjnie (papierowo)

Realizacją dodatku osłonowego na terenie gminy Lubsko zajmuje się Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lubsku (Al. Niepodległości 2, tel. 68 4576163; 68 4576164)

Wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego wraz z instrukcją wypełnienia wniosku  jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

W Referacie Spraw Społecznych papierowe wnioski o dodatek osłonowy będą dostępne po 12 stycznia 2022r.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022r. - wypłata dodatku osłonowego następuje w dwóch  równych ratach : pierwsza do 31 marca 2022r. ;  druga do 2 grudnia 2022r.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony w okresie od 01 lutego do 31 października  2022r. - wypłata dodatku osłonowego następuje jednorazowo do 2 grudnia 2022r.

 

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl