Do właścicieli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Odpływ wody
Autor: 
D. Borkowska

Informujemy właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), są obowiązani do posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych, zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubsko są:

  1. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
  2. WC Serwis Sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,
  3. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Marszów 50A, 68-200 Żary,
  4. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa,
  5. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień,
  6. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko.

Podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubsko są:

  1. Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Kolejowa 9, 68-320 Jasień,
  2. Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 68-300 Lubsko.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl