Debata na temat raportu o stanie gminy za 2020 rok

Debata na temat raportu o stanie gminy za 2020 rok
Autor: 
I. Poszwa
Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Lubska przedstawia Radzie Miejskiej w Lubsku RAPORT O STANIE GMINY LUBSKO za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.
W debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubsko za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lubsku.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”
Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Lubsko odbędzie się 29 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 28 czerwca 2021 r. w godzinach 7.30-17.00 Urzędu Miejskiego w Lubsku przy pl. Wolności 1 w biurze podawczym (parter).
Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie BIP gminy, a także w biurze podawczym urzędu.
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl