Chocicz pięknieje!

lubsko.pl
Autor: 
M.Konieczka
 

Uroczyste otwarcie przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 1127F

W środę 13.11.2019 r. dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi na przebudowanej drodze powiatowej w Chociczu. Z tej okazji, w tej malowniczej wsi zagościli: Pan Józef Radzion Starosta Powiatu Żarskiego, Pani Małgorzata Issel Wicestarosta Powiatu Żarskiego, Burmistrz Lubska Janusz Dudojć, ks. Tomasz Grochowski, przedstawiciele Wykonawcy - Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk z Gubina, radni powiatowi oraz radni Rady Miejskiej w Lubsku, sołtys i mieszkańcy Chocicza.

Mimo szarej pogody, nastroje były optymistyczne!

Po uroczystym przecięciu wstęgi, wspólnej modlitwie oraz udzielonym przez ks. Tomasz Grochowskiego błogosławieństwie, zebrani udali się na spacer przebudowaną drogą i nowo wybudowanym chodnikiem. Przy okazji wizyty w Chociczu zebrani odwiedzili także piękny wiejski kościółek. Wystrój wnętrza oraz nastrój tego miejsca, zrobiły na obecnych duże wrażenie. Na zakończenie - przybyłych gości słodkim poczęstunkiem uraczyła Pani sołtys wraz z mieszkańcami Chocicza.

Pan Starosta dziękował Wykonawcy, mieszkańcom Chocicza, Burmistrzowi Lubska, pracownikom Starostwa Powiatowego w Żarach i Urzędu Miejskiego w Lubsku. Podkreślał, że wraz z nową Radą kontynuuje to, co za poprzedniej kadencji zaczął jako starosta Pan Janusz Dudojć. Zakończona inwestycja w Chociczu jest tego przykładem. Dowodzi także tego, że najważniejsza jest współpraca i zgoda.

Tezę tę podkreśliła także Pani M. Issel. Zgoda buduje! Również Burmistrz Lubska poparł tę ideę oraz wyraził zadowolenie z tego, że Powiat nadal realizuje swoje zadania przyjmując za wiodący cel - dążenie do zrównoważonego rozwoju całego regionu (powiatu).

Dzięki zrealizowanej inwestycji, Chocicz nabrał jeszcze bardziej estetycznego wyglądu. Przebudowana droga jest ważna w sieci dróg regionalnych, gdyż stanowi alternatywne połączenie dwóch dróg wojewódzkich (w kierunku Zielonej Góry oraz w kierunku Krosna Odrz.).

Przypominamy, że w ramach zadania dokonano przebudowy drogi powiatowej nr 1127F w miejscowości Chocicz na odcinku ok 946 m (od km 1+525 do 2+471). Wzdłuż drogi wybudowano chodnik z kostki betonowej. Istniejące rowy poddano renowacji, oczyszczeniu i wyprofilowaniu, wymieniono przepusty - co polepszyło odwodnianie przebudowanego odcinka drogi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, doświetlono przejścia dla pieszych oświetleniem solarnym.

Koszt inwestycji: 2 037 650,00 zł

Dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”: 1 018 825,00 zł

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl