Cel

Celem Stowarzyszenia Partnerskiego Lubsko - Vlotho jest : działalność na rzecz rozwijania partnerskich stosunków między miastem Vlotho w RFN i miastem Lubsko w POLSCE

Cel Stowarzyszenia będzie realizowany przez utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem Vlotho - Lubsko, a także propagowanie ideii przyjaźni i współpracy między miastami.

25 kwietnia 1992r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Lubsko przedstawiciele obu miast podpisali "Umowę o współpracy pomiędzy miastem Lubsko w Rzeczypospolitej Polskiej i miastem Vlotho w Republice federalnej Niemiec".

Jej tekst brzmiał następująco:

"Rada Miasta Lubsko w Rzeczypospolitej Polskiej, jak też Rada Miasta Vlotho w republice federalnej Niemiec wyrażają:

 • pragnienie, aby przyczynić się do zmniejszenia wynikających z historii uprzedzeń i nieufności w świadomości obydwu społeczeństw
 • przekonanie, że przyjacielska współpraca pomiędzy miastem Lubsko i miastem Vlotho służyć będzie wzbogacaniu życia obu miast."

W następstwie tych zasad - miasto Lubsko i miasto Vlotho zawierają następującą umowę:

 1. Przyjacielska umowa winna obejmować przede wszystkim następujące dziedziny:
  • wymianę młodzieży;
  • kulturę;
  • sport.
 2. Obydwie strony tworzą możliwości do wspólnego poznawania się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy mieszkańcami obydwu miast.
 3. Obydwie strony w ramach swoich wyobrażeń opracują propozycje, które umożliwią spotkania.
 4. Obydwie strony wyrażają gotowość nawiązania kontaktów z zainteresowanymi organizacjami.

Stronę polską reprezentowali przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Zankowicz i burmistrz Piotr Palcat, stronę niemiecką burmistrz Gerhard Wattenberg oraz dyrektor miasta hermann Kolling.

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl