Budowa SUW Górna Glinka

Sześć osób przy stole, podpisywanie umowy
Autor: 
M. Konieczka

Budowa SUW Górna Glinka - najważniejsza inwestycja tego roku i prawdopodobnie tej kadencji

Budowa Stacji Uzdatniania Wody Górna Glinka, bo o tej inwestycji jest mowa, już niebawem wystartuje. Najpierw z etapem projektowania całego zakresu, potem z wykonawstwem pierwszego z dwóch etapów.
Po trudnym procesie postępowania przetargowego, w piątek 9 września br. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wraz ze Skarbnikiem Gminy Anną Górską podpisali umowę z Prokurentem Envirotech Sp. z o.o. z Poznania. W tym ważnym dla Gminy Lubsko wydarzeniu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Bondarenko, Prezes Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Roman Żaczyk oraz Sekretarz Gminy Iwona Poszwa.
Przypominamy, że Gmina Lubsko przystąpiła z projektem modernizacji SUW do konkursu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskując dofinansowanie w kwocie 7,9 mln zł.
Jak wskazał Burmistrz - Gmina przeprowadziła w sumie trzy przetargi nieograniczone na realizację ww. inwestycji, z których dwa pierwsze unieważniła, ponieważ:
- do pierwszego przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 14,9 mln zł, co znacznie przewyższało środki, jakie były zabezpieczone w budżecie Gminy,
- do drugiego przetargu nie wpłynęła żadna oferta.
Trzeci przetarg zakończył się złożeniem dwóch ofert, z których najkorzystniejsza złożona przez Envirotech opiewała na kwotę 10,7 mln zł. Gmina przystąpiła do negocjacji z dwiema firmami, po których ofertę dodatkową na kwotę ponad 9,5 mln zł złożyła tylko Spółka Envirotech, z którą Gmina podpisała umowę.
Przedmiotem ostatniego postępowania przetargowego jest opracowanie dokumentacji projektowej dla całego zadania inwestycyjnego, tj. etapu I i etapu II wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji łącznie z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlanych objętych etapem I.
Prezes LWiK Roman Żaczyk dzień podpisania ww. umowy określił najszczęśliwszą i najważniejszą chwilą w swojej pełnionej w Lubsku pracy zawodowej. Dalej powiedział: budowa SUW, to konieczność. Podjęcie tej inwestycji, to najważniejsza decyzja dla przyszłości Gminy. Stacja i sieć wodociągowa są jak jeden organizm, w którym SUW pełni funkcję serca. Prezes podziękował Burmistrzowi, że dostrzegł problem przestarzałej infrastruktury wodociągowej i konsekwentnie wraz z radnymi Rady Miejskiej popiera i współrealizuje inwestycje tej branży.
Obecnie eksploatowana Stacja Uzdatniania Wody Glinka Górna została oddana do użytku w latach 70-tych ubiegłego wieku. Zastosowano wówczas dostępne technologie oparte na jednostopniowym procesie poboru i tłoczenia wody. Stacja przez wiele lat była eksploatowana bez większych remontów i modernizacji. To sprawiło, że dziś zagrożenie awaryjności jej systemów jest ogromne, co w sytuacji ich wystąpienia spowoduje niemożność w dostawie wody tysiącom odbiorców.
Nowa stacja oparta będzie na technologii i systemie uzdatniania wody w trybie dwustopniowym, co oznacza, że za pomocą pomp głębinowych pobierana będzie woda surowa ze studni i następnie uzdatniana zostanie na filtrach, z których trafi do zbiorników wody czystej.
Nowoczesny obiekt, spełniający współczesne standardy, w pełni zautomatyzowany, zabezpieczy Gminę Lubsko w perfekcyjnie uzdatnioną wodę na kolejne 50 lat.
Po realizacji etapu pierwszego, do wykonania zostanie etap drugi, którego wartość szacuje się dziś na kwotę ok 10 mln zł. To kolejne wyzwanie, które będzie przed Gminą. Jednak pierwszy milowy krok będzie już zrobiony. Na tym trzeba dziś się skupić, zrealizować dobrze I etap, a później konsekwentnie dążyć i szukać sposobów i możliwości zakończenia całego przedsięwzięcia.
Poniżej przedstawiamy przewidywany zakres robót rozbiórkowych oraz do budowy w ETAPIE I.
Przewidywany zakres robót do wykonania:
 • budowa budynku głównego SUW – hala filtrów o powierzchni ok. 275m2;
 • wyposażenie budynku SUW w instalacje technologiczne, elektryczne i AKPiA dla Etapu I ,
 • montaż nowych pomp w istniejących obudowach studni głębinowych nr 1, 3, 7;
 • nowe sieci międzyobiektowe na terenie działki SUW z wyłączeniem rurociągów wody surowej do studni nr 4, 5, 6, 8;
 • budowa zbiornika wody czystej ZR 1 o pojemności użytkowej 500 m3 (1 szt.) Rurociągi ssące, dopływowe jak i spustowoprzelewowe należy zrealizować zarówno dla zbiornika ZR1, ZR2 i ZR3; Rurociągi dla ZR2 i ZR3 zakończyć zasuwami klinowymi;
 • budowa systemu odprowadzania ścieków sanitarnych do studni bezodpływowej o poj. do 8-10m3;
 • renowacja osadników wód popłucznych wraz z montażem nowych drabin, balustrad itp.;
 • budowa neutralizatora z chlorowni o pojemności 3m3;
 • budowa instalacji zasilających, sterowniczych wewnątrz budynku SUW.
Przewidywany zakres robót rozbiórkowych w ETAPIE I:
 • rozbiórka budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 90 m2;
 • rozbiórka budynku gospodarczego o powierzchni ok. 65 m2;
 • rozbiórka budynku agregatu o powierzchni ok. 44 m2;
 • rozbiórka istniejącego zasieku na śmieci;
 • rozbiórka istniejących utwardzeń z obrzeżami, krawężnikami niezbędnych dla realizacji robót Etapu I.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl