Budowa mostu drogowego przy ul. Reja

27.07.2016r.

Zakończyły się prace związane z budową mostu w obrębie skrzyżowania ulic Reja, E. Plater, Zielenieckiej i Kopernika w Lubsku. Zadanie było realizowane w okresie od stycznia do końca czerwca 2016 roku.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Wykonawcą robót został wybrany „GAUZA” Budowa, Remonty Mostów Marek Gauza z Zielonej Góry. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawował Pan Sławomir Kubów.
W ramach inwestycji, wykonano następujące prace:

1. Prace rozbiórkowe
- rozbiórka istniejącego budynku na działce nr 217/5,
- rozbiórka istniejącej części jezdni i chodnika na skrzyżowaniu ulic,
- wycinka jednego drzewa,
- wykonanie robót ziemnych w obrębie planowanych przyczółków mostu,

2. Prace montażowe
- wykonanie żelbetowych pali wierconych pod korpusy przyczółków,
- wykonanie żelbetowych korpusów przyczółków,
- wykonanie i montaż monolitycznej żelbetowej płyty pomostowej,
- wykonanie izolacji poziomej na płycie z papy zgrzewanej,
- montaż elementów krawężników i barieroporęczy,
- wykonanie warstwy nawierzchni na jezdni,
- wykonanie nawierzchni z żywic poliuretanowych lub epoksydowo -poliuretanowych na chodniku,
- wykonanie dojazdu do obiektu od Straży Pożarnej i korekty skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater i Zielenieckiej w obrębie jezdni i chodników,
- wykonanie zabezpieczenia powłokowego betonu wsporników,
- wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem i estetyką stożków i skarp,

W wyniku realizacji zadania, wybudowano most o parametrach:
- długość obiektu - 7,00 m,
- szerokość teoretyczna przęsła - 6,40 m,
- szerokość całkowita pomostu - 9,10 m,
- szerokość całkowita jezdni - 6,00 m,
- klasa obciążeń - A
- konstrukcja - monolityczna płyta żelbetowa
- posadowienie - korpusy przyczółków oparte na palach wierconych o średnicy Ø 50 cm,
- kąt skrzyżowania osi obiektu z przeszkodą - 90º.
Całkowita wartość zadania inwestycyjnego (w tym projekt, roboty, nadzór): ok. 550.000,00 zł
Stary most, który służył do tej pory m.in. jako dojazd do placu PKS, Straży Pożarnej, Pogotowia – będzie wyłączony z ruchu pojazdów i będzie stanowił kładkę dla pieszych.

 

24.06.2016r.

23 czerwca wykonano nawierzchnie bitumiczne na moście i na drogach dojazdowych do mostu.

14.06.2016r.

Na budowie mostu nad kanałem  pożarowym przy ul. Reja na płycie głównej mostu zamontowano kamienne krawężniki mostowe. Twają prace przy wykonaniu chodnika łączącego most z ulicą Reja i ulicą Strażacką.

11.04.2016r.

Trwają prace związane z budową mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku.

22 stycznia 2016 r.

W dniu 22 stycznia 2016 r. została podpisana umowa na zadanie polegające na Budowie mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w Lubsku wraz z korektą łuków i korektą chodników

24.06.2016r.

Powstanie nowy most o następujących parametrach technicznych:
  • długość obiektu - 7,00 m,
  • szerokość teoretyczna przęsła - 6,40 m,
  • szerokość całkowita pomostu - 9,10 m,
  • szerokość całkowita jezdni - 6,00 m,
  • klasa obciążeń - A
  • konstrukcja - monolityczna płyta żelbetowa
  • posadowienie - korpusy przyczółków oparte na palach wierconych o średnicy Ø 50 cm,
  • kąt skrzyżowania osi obiektu z przeszkodą - 90º.
 
Wykonawcą zadania została firma:
„GAUZA” Budowa, Remonty Mostów Marek Gauza ul. Kasztanowa 5 65-381 Zielona Góra
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl