Budowa geologiczna, gleby

Budowa geologiczna

Główną cechą budowy geologicznej gminy jest płytkie występowanie osadów trzeciorzędowych oraz mała miąższość osadów czwartorzędowych. Osady trzeciorzędowe wykształcone są jako iły, piaski, węgiel brunatny. Osady czwartorzędowe to gliny i piaski. Płytko występujące iły są wykorzystywane gospodarczo jako surowiec do produkcji wyrobów ceramicznych. Na terenie miasta udokumentowano następujące zasoby iłów:

 

Lp. Nazwa złoża Zasoby geologiczne
(tyś. m3)
Zasoby przemysłowe
(tyś. m3)
Wydobycie
(tyś. m3)
1 Lubsko - Dachówczarnia I 1599 1225 2
2 Lubsko - Dachówczarnia II 948 861 23
3 Lubsko - Kaflarnia 430 0 0
4 Lubsko - Szamotownia 1894 0 0

Gleby

Na terenie gminy występują gleby bielicowe i pseudobielicowe, brunatne wyługowane i czarne ziemie zdegradowane. W obrębie dolin i obniżeń występują gleby torfowe i torfowo-mułowe.

 

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl