Azbest

Usunęliśmy 11 ton azbestu
Autor: 
M. Witos

Informacja o zakończeniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu  Gminy Lubsko  w roku 2017 r.

Burmistrz Lubska informuje o zakończeniu realizacji zadania pn. "Usuwanie azbestu  i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy". Na powyższe zadanie Gmina Lubsko otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Zadanie zrealizowane zostało w ramach Programu  "System – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest".

Realizacja zadania polegała na demontażu pokryć dachowych, transporcie i unieszkodliwianiu powstałych odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich z terenu miasta i gminy Lubsko.

Zdemontowane płyty faliste azbestowo – cementowo zostały zdeponowane na składowisku do tego przeznaczonym.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 11,24 Mg wyrobów zawierających azbest. 

Wszystkie prace związane  z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami ochrony środowiska i przepisami BHP, przez firmę mającą odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

Kategoria treści: 

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl