AZBEST – JUŻ CZAS NA JEGO USUNIĘCIE I UTYLIZACJĘ

AZBEST – JUŻ CZAS NA JEGO USUNIĘCIE I UTYLIZACJĘ
Autor: 
M. Witos

AZBEST – JUŻ CZAS NA JEGO USUNIĘCIE I UTYLIZACJĘ.

  1. Co to jest azbest.

Nazwa azbest nie określa konkretnego minerału, lecz dotyczy ogółu minerałów krzemianowych tworzących włókna. Należą do nich:

- azbesty właściwe: azbesty serpentynowe (chryzotylowe) i amfibolowe i jeszcze inne minerały krzemianowe,

- minerały azbestopodobne.

Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie
w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. W przyrodzie występuje około 150 minerałów w postaci włóknistej, które w czasie procesu produkcyjnego mogą się rozdzielać na sprężyste włókna, czyli fibryle.

 

2. Szkodliwość azbestu:

Narażenie na pył azbestowy może być przyczyną następujących chorób układu oddechowego (choroby zawodowe):

  • pylica azbestowa (azbestoza) – zwłóknienie tkanki płucnej, będące nieuleczalną chorobą zawodową występującą u osób narażonych na długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu azbestowego prowadzącą do niewydolności oddechowej,
  • łagodne zmiany opłucnowe – występują pod postacią zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej, rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,
  • rak oskrzelamiędzybłoniak opłucnej – rzadko występujący nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien azbestu, przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.

Polska ma czas do 2032 roku na całkowite pozbycie się azbestu. Jak szacują eksperci, na naszych dachach może jeszcze leżeć kilkanaście milionów ton tego materiału. Dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę i należy jak najszybciej podjąć działania aby azbest nie stanowił zagrożenia dla naszego zdrowia i życia ludzi.

3. Działania Gminy.

 W roku 2019 Gmina Lubska dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizowała zadanie polegające na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Lubsko.

Kwota pozyskanej dotacji wyniosła 13.862,53 zł.

Powyższe prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebranie wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 20,80 Mg wyrobów zawierających azbest.

Urząd Miejski w Lubsku

Wydział Gospodarki Komunalnej

 i Ochrony Środowiska

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 68 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 KOORDYNATOR do spraw dostępności /Raport/Plan/WNIOSEK

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl