Apel Burmistrza Lubska

Apel Burmistrza Lubska

Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Lubsko

Według stanu na dzień 19 marca 2020 roku Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że w naszym województwie z powodu zakażenia koronawirusem jest hospitalizowanych 11 osób, 181 osób jest w kwarantannie, a 685 osób zostało objętych nadzorem epidemiologicznym.

Zgodnie z raportem Ministerstwa Zdrowia w całym kraju odnotowano 411 zakażeń, 5 pacjentów zmarło.

Te statystyki, a także informacje spływające do nas z innych krajów dowodzą, w jak trudnej sytuacji się znaleźliśmy.

Jako Polacy dobrze zdajemy test z zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Również w Lubsku da się zauważyć mniejszy ruch na ulicach, w sklepach. To bardzo dobry przejaw odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Nadal apeluję do Państwa o zachowanie spokoju i rozsądku. O bezwzględne stosowanie się do wydawanych przez Rząd i inne służby zaleceń. Proszę o odpowiedzialne postępowanie, także w zakresie organizowania czasu swoim dzieciom oraz sprawowania należytej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Jako organ władzy samorządowej także podlegam wydawanym procedurom i wdrażam zalecenia i sugestie, które w swojej istocie mają zapobiegać i ograniczać rozprzestrzenianie się panującej choroby. Wykonujemy również nałożone na nas zadania w ramach zarządzania kryzysowego.

Od poniedziałku (16.03.2020 r.) zamknęliśmy Urząd dla petentów. Choć zdaję sobie sprawę, że rodzi to dla Państwa pewne utrudnienia, to jednak takie działania są niezbędne, by chronić Państwa, a także pracowników Urzędu. Zapewniam jednak Państwa, że pracownicy pracują normalnie i realizujemy powierzone nam zadania z należytą starannością i zaangażowaniem.

Informacja o realizacji zadań gminnych

Już niebawem ruszą prace w zakresie remontu dróg gminnych. Mamy opracowaną mapę potrzeb zarówno w odniesieniu do dróg gminnych w mieście, jak na wsiach.

Realizowane są już procedury wyboru wykonawców robót. W zakresie profilowania dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, przy sprzyjających warunkach pogodowych (brak deszczu), prace ruszą już niebawem.

Obecnie trwają także procedury na: wyłonienie wykonawcy na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej, a także wykonawcy na zakup i transport kruszywa.

Dodatkowo mamy dokonaną inwentaryzację terenów zielonych, za których utrzymanie odpowiada Gmina. Przygotowujemy się do sezonu wykoszeń.

Przypominam, że place zabaw pozostają pod nadzorem Ośrodka Sportu i Rekreacji, a świetlice wiejskie pod nadzorem Zakładu Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Lubsku.

Mimo występujących trudności, realizujemy swoje zadania. Pozytywnym dla Lubska jest to, że rok temu wyszliśmy z największego kryzysu. Obecnie sytuacja finansowa Gminy jest bardziej stabilna. Realizujemy swoje zobowiązania na bieżąco, choć przy bardzo ograniczonych środkach.

Sytuacja gospodarcza, w której znalazł się nasz kraj oraz zagrożenia z tym związane, budzą jednak mój niepokój, gdyż mogą odbić się na samorządach, także naszym. Czuwamy jednak i monitorujemy sytuację na bieżąco.

Mówi się, że mądrość i  siła tkwią w narodzie! To mnie buduje i daje zapał, by mimo trudności dalej wykonywać powierzone zadania i robić to z największą starannością.

Jak zawsze, życzę Państwu dobrego zdrowia!

Dbajcie o siebie, o swoje dzieci, rodziców, dziadków, sąsiadów. Przestrzegajcie wydawane zalecenia, nawet jeśli utrudniają one codzienne funkcjonowanie. Tylko świadome i odpowiedzialne działania każdego z nas, ustrzegą Polskę i Polaków od fatalnych w skutkach zdarzeń, których doświadczają inne kraje.

Koronawirus – potrzebne rozsądne i odpowiedzialne działania każdego z nas!

Przypominam Państwu, że:

 • zaleca się częste mycie rąk i zachowanie zasad higieny,
 • zaleca się unikania dużych skupisk ludzi i ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, a także zachowanie należytego odstępu w kontaktach z drugą osobą,
 • zaleca się zaniechania podróżowania, ograniczenia uczestniczenia w spotkaniach,
 • zaleca się ograniczenie do minimum wyjść dzieci na wszelkie spotkania oraz wyjazdy. Proszę rodziców o nadzór w tym zakresie,
 • osoby objęte kwarantanną domową (również osoby mieszkające z osobami objętymi kwarantanną), decyzją sanepidu obowiązane są przestrzegać bezwzględnie zaleceń wskazanych w tej decyzji,
 • w przypadku wystąpienia objawów zarażenia koronawirusem (wysoka gorączka, kaszel, bóle mięśniowo-stawowe, problemy z oddychaniem), należy bezwzględnie pozostać w domu i telefonicznie skontaktować się z:
 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Żarach – tel. 696 076 892
 • infolinią Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie korona wirusa – tel. 800 190 590
 • w przypadku nasilonych objawów zadzwoń:
  •  pod nr alarmowy 112
  • do oddziału zakaźnego – tel. 68 329 64 78
  • do lekarza rodzinnego, Ośrodka Zdrowia.

 

 

Z życzeniami dobrego zdrowia

Burmistrz Lubska

Janusz Dudojć

 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl