Aktualności dot. odpadów kom.

Logo UM Lubsko

Na PSZOK-u nie są przyjmowane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Należy pamiętać, że w ramach poniesionej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

Logo UM Lubsko

Urząd Miejski w Lubsku przypomina, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Lubsko (dotyczy to również osób...

Odpady wielkogabarytowe

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko...

Osiągnięte przez Gminę Lubsko w 2019 r. wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji...

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 10 grudnia 2020 r. została wybrana firma, która będzie świadczyła usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych w...

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne zebrane i odebrane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lubsko...

Zobacz również

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ważne informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl