Wybierz swój język

 1. UCHWAŁA NR LVIII/410/23 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/159/20 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
 2. Uchwała  Nr LIII/383/22  Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Lubsko,
 3. Uchwała  Nr LIII/384/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października. 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko.
 4. Uchwała  Nr LIII/385/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała  Nr LIII/386/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zwolnienia z części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lubsko.
 6. Uchwała  Nr LIII/387/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Lubsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz określenia wysokości cen za te usługi.
 7. Uchwała  Nr  LIII/388/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Uchwała  Nr LIII/389/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji.
 9. Uchwała  Nr LIII/390/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października 2022 r w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko.
 10. UCHWAŁA NR XX/159/20 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko
 11. UCHWAŁA nr LIII/286/17 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Lubsko, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.