Wybierz swój język

Od dnia 1 lipca 2013r. właściciele zamieszkałych nieruchomości opłaty za zagospodarowanie  odpadami komunalnymi będą  wnosić :

  • na rachunek bankowy budżetu Gminy Lubsko

PKO Bank Polski
Nr 42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

W przypadku dokonywania płatności przelewem bankowym prosimy w tytule przelewu podawać treść: 

„Opłata za odpady komunalne, za miesiąc……”

Wysokość opłat jest uzależniona od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, a nie zameldowanych  zgodnie  z Uchwałą o wyborze metody ustalania opłaty oraz wysokości stawki opłaty.

1. Urząd Miejski w Lubsku nie będzie doręczał zawiadomień o wysokości i terminach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Właściciele zamieszkałych nieruchomości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.), w związku z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) są zobowiązani bez wezwania wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego dotyczy opłata).

 

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.