Wybierz swój język

Informacja w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

Informuje się, że z dniem 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Lubsko:

- 32 zł / mieszkańca / miesięcznie,

- Ustala się trzykrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. w wysokości 96,00 zł miesięcznie odmieszkańca, jeżeli nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje po stronie właścicieli nieruchomości obowiązku składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy uwzględnieniu zmienionych stawek zostanie wskazana właścicielom nieruchomości w stosownych zawiadomieniach.

Załącznik:

Uchwała Nr LIII/384/22 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 27 października. 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Lubsko (obowiązuje od 01 stycznia 2023 r.).

Urząd Miejski w Lubsku,

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.