Wybierz swój język

Na terenie Lubska przy ul. Traugutta 3 uruchomiony jest ogólnodostępny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 i w soboty od 7:00 do 16:00.

Do punktu można oddać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
a) szkło,
b) papier i tekturę,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.