Wybierz swój język

Otwarcie ŚDS

7.01.2021 r. Dzisiaj, niespełna pół roku od podpisania umowy dotyczącej dofinansowania ośrodków wsparcia, nowy dom ŚDS oficjalnie został oddany we władanie jego mieszkańcom.

W czerwcu Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podpisał umowę z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem, której efektem było dofinansowanie w kwocie 930 270 zł, na stworzenie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku, który od tej chwili mieści się na parterze w części budynku przy al. Wojska Polskiego 2a, sąsiadując z funkcjonującym Klubem Senior+, który swoją działalność zawdzięcza również wsparciu Wojewody Lubuskiego.

Nowe miejsce to nowe możliwości. Zwiększona powierzchnia użytkowa pozwoli na rozszerzenie programu związanego z rehabilitacją i rozwojem.

Sąsiedztwo z jednostkami kultury i sportu, tj. Biblioteką, Lubskim Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, stwarzają warunki do łatwiejszej współpracy, co pozytywnie wpłynie na adaptację i funkcjonowanie w środowisku.
Otwarcie placówki odbyło się z udziałem Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jacka Kurzępy, Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia, Wykonawcy - właściciela Zakładu Budowlanego z Żar Wacława Bryczkowskiego, Radnych Rady Miejskiej w Lubsku, ks. kan. Mariana Bumbula, przedstawicieli: Urzędu Miejskiego, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ŚDS, WTZ, Członków Klubu Senior + oraz Stowarzyszeń.

Burmistrz podziękował za współpracę wszystkim zaangażowanym przy tym złożonym i niełatwym w realizacji projekcie. Odczytał również list przekazany przez Wojewodę Lubuskiego, który pogratulował dobrze wykorzystanych środków, przeznaczonych na otwarcie nowej siedziby ŚDS, która znacząco poprawi warunki do pracy i rozwoju zarówno podopiecznych domu jak i pracowników.

Poseł Jacek Kurzępa podkreślił, że inwestycja ta powstała pomimo ciężkiej sytuacji w jakiej znalazła się Gmina. Pogratulował Burmistrzowi odwagi , determinacji i siły, że pomimo wielu przeciwności, aktów i przejawów niezrozumienia z uporem realizuje to, co jest ważne dla mieszkańców i miasta. Jednocześnie życzył nam, by wsparcie i współpraca budowały nasze miasto i nas samych. Jesteśmy częścią miejsca w którym żyjemy, więc powinniśmy wspólnie dbać o jego rozwój.

Nowy Dom został poświęcony, a jego nowi mieszkańcy obiecali, że będzie on miejscem pełnym radości, uśmiechu, współpracy, życzliwości i wzajemnego wsparcia, które przyczyniają się do budowy dobrych relacji, dając szczęście i poczucie wspólnoty.

Na ręce Pani Anny Jurkowskiej Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy złożono gratulacje i prezenty.

Dziękujemy władzom Województwa Lubuskiego, wykonawcy, pracownikom wszystkich jednostek zaangażowanych w pracę nad projektem, ludziom życzliwym i otwartym na innych i ich potrzeby.

Mieszkańcom nowego domu życzymy, by był on miejscem z dobrą energią, którą oni sami niewątpliwie posiadają, do którego chce się wracać jak do siebie.

18 sierpnia 2020 r. Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podpisał umowę z Panem Wacławem Bryczkowskim, właścicielem Zakładu Budowlanego z Żar, na remont parteru w budynku po byłym USC, który mieści się przy al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku. Wartość inwestycji to 990 150,00 zł brutto. Niemal w całości projekt sfinansowany został przez Wojewodę Lubuskiego w ramach finansowania zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia.

Gmina Lubsko otrzymała 930 270,00 zł na stworzenie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku, który już niebawem będzie sąsiadował z obecnie prężnie działającym Klubem SENIOR+, który swoją działalność zawdzięcza również wsparciu Wojewody Lubuskiego.

Nowa siedziba ŚDS mieścić się będzie na parterze po prawej stronie budynku, a pod szczególną uwagę wzięte zostaną wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, zwłaszcza te eliminujące bariery architektoniczne.

Planowany termin zakończenia – 04 grudnia 2020 r.

____________________

6.07.2020 r. na terenie malowniczego Zalewu KARAŚ, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak podpisał umowę z Burmistrzem Lubska Januszem Dudojciem, w sprawie finansowania zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia.
Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie w kwocie 930 270 zł na stworzenie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku, który będzie się mieścił na parterze w części budynku przy al. Wojska Polskiego 2a, sąsiadując z obecnie prężnie funkcjonującym Klubem SENIOR+, który swoją działalność zawdzięcza również wsparciu Wojewody Lubuskiego.

Przypominamy, że w ramach dofinansowania na utworzenie Klubu Senior+, Gmina Lubsko otrzymała w 2019 roku 145 354,33 zł, a w 2020 roku, Gmina pozyskała też dofinansowanie na funkcjonowanie Klubu. To udana inwestycja. Dziś podopieczni Klubu, sami dziękowali Panu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Burmistrzowi Lubska za dostrzeżenie problemów, z jakimi borykają się osoby starsze, często samotne oraz za stworzenie im miejsca, w którym mogą się spotkać, spędzić razem czas, rozwijać się.
Utworzenie Klubu Senior+ w budynku przy al. Wojska Polskiego 2a (wcześniej USC), było doskonałym początkiem przywrócenia nieruchomości do czasów jej świetności.

Przed rozpoczęciem prac, budynek był całkowicie wyjęty z użytku. Funkcjonujący Klub Senior+ przywrócił go częściowo do życia!
Obecna inwestycja jest kolejnym krokiem ku lepszemu!
W ramach zadania dokonane zostaną: przebudowa i remont pozostałej części parteru, a także dostosowanie pomieszczeń do potrzeb ŚDS. Projekt przewiduje podstawowe i niezbędne wyposażenie pomieszczeń, tj. kuchni, zaplecza sanitarnego, sali ćwiczeń kulinarnych oraz szatni.

Obecnie ŚDS mieści się na II piętrze budynku przy ul. Bohaterów. Jest to stara kamienica z drewnianą klatką schodową. Zamontowanie windy, nie poprawiło znacząco komfortu użytkowania budynku przez podopiecznych domu.
Nowa siedziba mieścić się będzie na parterze budynku, a pod szczególną uwagę wzięte zostaną wszystkie potrzeby przyszłych użytkowników, zwłaszcza te eliminujące bariery architektoniczne.
Inwestycja znacznie poprawi warunki bytowe podopiecznych oraz opiekunów. Zwiększenie powierzchni pomieszczeń pozwoli na realizację programu związanego z rehabilitacją i rozwojem.
Sąsiedztwo z jednostkami kultury i sportu, tj. Biblioteką, Lubskim Domem Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, stwarzają warunki do lepszego rozwoju i współpracy, co pozytywnie wpłynie na adaptację i funkcjonowanie w środowisku.
Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2020 roku.
Cieszymy się z otrzymanego dofinansowania i serdecznie za nie dziękujemy!
To dla Lubska duży sukces!

Wierzymy, że już niebawem uraduje się serce mieszkańców z wyniku zrealizowanego zadania!

Korzystając z okazji, serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszego spotkania z Panem Wojewodą Lubuskim.
W sposób szczególny dziękujemy właścicielom i pracownikom Tawerny ZORBA, dyrekcji i pracownikom OSiR oraz LDK, a także kierownictwu i podopiecznym WTZ oraz ŚDS.
Dziękujemy przybyłym gościom, a także młodym artystom, którzy swoim talentem wokalnym uświetnili ten dzień.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.