Wybierz swój język

Senior+

W dniu 4 stycznia 2019 roku Gmina Lubsko złożyła do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ofertę konkursową na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, uzyskując środki finansowe przeznaczone na moduł I, tj. tworzenie nowych, dziennych placówek „Senior+”.

Głównym celem projektu jest utworzenie Klubu Senior + na obszarze gminy Lubsko oraz zapewnienie dla osób 60+ sprzyjających warunków dla rozwoju osobistego i społecznego poprzez remont części pomieszczeń budynku przy Al. Wojska Polskiego 2a w Lubsku, będącego własnością Gminy Lubsko oraz zakup wyposażenia, zgodnie z wymogami minimalnymi Programu „Senior +” na lata 2015-2020. Docelowo ma powstać placówka, która będzie umożliwiała rozwój aktywności społecznej seniorów oraz ich integracji.

Klub "Senior +" w zamierzeniu ma zostać uruchomiony w styczniu 2020 roku.

Będzie funkcjonował cztery razy w tygodniu po 5 godzin. W ramach nowo utworzonego klubu będą odbywały się warsztaty rękodzielnicze, zajęcia komputerowe oraz pogadanki z zakresu profilaktyki zdrowia.

Do prowadzenia klubu Senior+ zostanie zatrudniona osoba w wymiarze ½ etatu, która będzie się zajmowała organizacją opieki nad osobami 60+ nieaktywnymi zawodowo.

Ponadto na umowę zlecenie zostanie zatrudniony animator rehabilitacji ruchowej, który będzie prowadził zajęcia raz w tygodniu po 1 godzinie.

Wysokość przyznanej kwoty dotacji, to 148 158,42 zł (ok. 80% szacowanych kosztów całkowitych).

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.