Wybierz swój język

Filtry
Od 22 stycznia 2024 r., pracownicy Urzędu Miejskiego w Lubsku będą doręczali podatnikom decyzje podatkowe.
Zgodnie z art.  144 §  1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa organ podatkowy doręcza pisma:
- za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy celnych lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego, lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.

 

Deklaracje będą przyjmowane do dnia 29.01.2024 r.

Za datę złożenia deklaracji uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Lubsku.

Druk deklaracji znajduje się w załącznikach na dole strony oraz w Urzędzie Miejskim w Lubsku Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. A.0.1).

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubsku uprzejmie informuje, że do dnia 29 lutego 2024r. w USC w Lubsku można zgłaszać Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Jubilaci zameldowani na terenie Gminy Lubsko, którzy zawarli związek małżeński w 1974 r. i wyrażają chęć wzięcia udziału w uroczystości otrzymania z rąk Burmistrza Lubska, medalu przyznanego przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie, proszeni są do zgłaszania się do Urzędu Stanu Cywilnego w Lubsku, ul. Plac Wolności 1, pok. 13 i 14, I piętro (Ratusz), tel. 68 4576160 lub 68 4576161, w godzinach pracy Urzędu.

Jubilaci obchodzący 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego proszeni są o przyniesienie dokumentów tożsamości w celu wypełnienia stosownych wniosków.

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 12-31.01.2024 r.

Czytaj na: stat.gov.pl

Pobierz: Informacja

Pobierz: Ulotka
Pobierz: Plakat

Burmistrz Lubska ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Lubsko w 2024 r.
Ogólna kwota dotacji: 300.000,00 zł.
Nazwa zadania: Rozwój sportu na terenie Gminy Lubsko.
Termin składania ofert: do dnia 26.01.2024 roku do godz. 14:00
Szczegóły na stronie bip.lubsko.pl

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/w/2023 Burmistrza Lubska z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2024 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku za święta przypadające w soboty w 2024 roku dla pracowników Urzędu Miejskiego w Lubsku, osób odbywających staż pracy i praktykę w Urzędzie Miejskim w Lubsku dzień 8 stycznia 2024 roku (poniedziałek) ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień 6 stycznia 2024 r., który wypada w dzień wolny od pracy (sobota).
 
Za utrudnienia przepraszamy.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.