Wybierz swój język

Przypomina się wszystkim użytkownikom ogrodów działkowych, że na terenie całej Gminy Lubsko obowiązuje całkowity zakaz spalania wszelkich odpadów, w tym resztek roślinnych. Powyższe wynika z zapisu ustawy o odpadach zgodnie, z którą odpady można spalać tylko w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubsko odpady zielone objęte są obowiązkiem selektywnego zbierania.

Nieprzestrzeganie ww. zakazu grozi konsekwencjami finansowymi.

URZĄD MIEJSKI W LUBSKU

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJI OCHRONY ŚRODOWISKA     

                                                                                                                                                                                                            

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.