Wybierz swój język

 

  1. W dniach od 01 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. – składanie deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2024/2025.
  2. W dniu 20 lutego 2024 r. – ogłoszenie komunikatu o liczbie wolnych miejsc w placówce na rok szkolny 2024/2025. Kartę zgłoszenia będzie można pobrać osobiście w placówce żłobka lub na stronie internetowej pod adresem zlobek.lubsko.pl
  3. W dniach od 01 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r. - złożenie wniosku (karty zgłoszenia) o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  4. Dnia 25 marca 2024 r. - utworzenie listy kandydatów do żłobka. Powołanie komisji kwalifikacyjnej w przypadku większej liczby przyjętych kart zgłoszeń niż liczby miejsc w żłobku.
  5. W dniach od 26 – 29 marca 2024 r. - posiedzenie komisji kwalifikacyjnej. Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do żłobka i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  6. W dniu 08 kwietnia 2024 r. godz. 10:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję kwalifikacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do żłobka - ogłoszenie na tablicy w placówce.
  7. W dniach od 08 kwietnia 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r. – zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka w postaci pisemnego oświadczenia. W wypadku braku pisemnego potwierdzenia, dziecko traci miejsce w żłobku.
  8. W dniu 11 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2024/2025;
  9. W dniu 30 sierpnia 2024 r. godz. 15:00 – zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od września 2024 r.
Dyrektor Żłobka nr 1 w Lubsku
Lilianna Lewicka
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.