Wybierz swój język

Wody powierzchniowe

Główną rzeką w gminie jest Lubsza, która płynie w południowej części gminy ze wschodu na zachód. Jest to prawy dopływ Nysy Łużyckiej. Jest to typowa rzeka nizinna o długości 62,5 km, której źródła znajdują się na zachód od Żar. 

Przez teren gminy przepływają także takie cieki jak : Tymienica, Ług, Wieprzyk, Granica, Kurka, Równia, Golec i Rytwina, wszystkie stanowiące dopływ Lubszy.
Na 6,5 km rzeki w Pleśnie znajduje się wodowskaz, który kontroluje zlewnię o pow. 814 km2.

Charakterystyczne przepływy rzeki Lubszy w przekroju Pleśna wynoszą:

  • najniższy niski przepływ - 0,330 m3/s,
  • średni przepływ - 3,77 m3/s,
  • najwyższy wysoki przepływ - 31,4 m3/s.
 

Wody podziemne

Wody podziemne związane są z osadami piaszczystymi trzeciorzędu i czwartorzędu. W osadach czwartorzędowych istnieje zbiornik wód podziemnych. Zbiornik ten stanowi źródło wody dla ujęć komunalnych miasta. Charakteryzuje się dużą zasobnością i dobrą jakością wód.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.