Wybierz swój język

Budowa geologiczna

Główną cechą budowy geologicznej gminy jest płytkie występowanie osadów trzeciorzędowych oraz mała miąższość osadów czwartorzędowych. Osady trzeciorzędowe wykształcone są jako iły, piaski, węgiel brunatny. Osady czwartorzędowe to gliny i piaski. Płytko występujące iły są wykorzystywane gospodarczo jako surowiec do produkcji wyrobów ceramicznych. Na terenie miasta udokumentowano następujące zasoby iłów:

 

Lp. Nazwa złoża Zasoby geologiczne
(tyś. m3)
Zasoby przemysłowe
(tyś. m3)
Wydobycie
(tyś. m3)
1 Lubsko - Dachówczarnia I 1599 1225 2
2 Lubsko - Dachówczarnia II 948 861 23
3 Lubsko - Kaflarnia 430 0 0
4 Lubsko - Szamotownia 1894 0 0

Gleby

Na terenie gminy występują gleby bielicowe i pseudobielicowe, brunatne wyługowane i czarne ziemie zdegradowane. W obrębie dolin i obniżeń występują gleby torfowe i torfowo-mułowe.
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.