Wybierz swój język

Herb Vlotho

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 marca 1991r. Zarząd Miasta Lubsko został upoważniony do nawiązania oficjalnej współpracy z władzami Vlotho.

Niezależnie od podpisania umowy partnerskiej miast powstały Stowarzyszenia Partnerskie, które szukały dróg wzajemnego poznawania się, przełamywania uprzedzeń i wzajemnej akceptacji. 3 marca 1993r. w Biblotece Publicznej odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia: Grupa Partnerska Lubsko - Vlotho.

Celem Stowarzyszenia Partnerskiego Lubsko - Vlotho jest: działalność na rzecz rozwijania partnerskich stosunków między miastem Vlotho w Niemczech i miastem Lubsko w POLSCE.
Cel Stowarzyszenia ma być realizowany przez utrzymywanie stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem Vlotho - Lubsko, a także propagowanie idei przyjaźni i współpracy między miastami.

25 kwietnia 1992r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Lubsko przedstawiciele obu miast podpisali "Umowę o współpracy pomiędzy miastem Lubsko w Rzeczypospolitej Polskiej i miastem Vlotho w Republice federalnej Niemiec".

Jej tekst brzmiał następująco:

"Rada Miasta Lubsko w Rzeczypospolitej Polskiej, jak też Rada Miasta Vlotho w republice federalnej Niemiec wyrażają:

 • pragnienie, aby przyczynić się do zmniejszenia wynikających z historii uprzedzeń i nieufności w świadomości obydwu społeczeństw
 • przekonanie, że przyjacielska współpraca pomiędzy miastem Lubsko i miastem Vlotho służyć będzie wzbogacaniu życia obu miast."

W następstwie tych zasad - miasto Lubsko i miasto Vlotho zawierają następującą umowę:

 1. Przyjacielska umowa winna obejmować przede wszystkim następujące dziedziny:
  • wymianę młodzieży;
  • kulturę;
  • sport.
 2. Obydwie strony tworzą możliwości do wspólnego poznawania się, wymiany poglądów i informacji pomiędzy mieszkańcami obydwu miast.
 3. Obydwie strony w ramach swoich wyobrażeń opracują propozycje, które umożliwią spotkania.
 4. Obydwie strony wyrażają gotowość nawiązania kontaktów z zainteresowanymi organizacjami.

Stronę polską reprezentowali przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Zankowicz i burmistrz Piotr Palcat, stronę niemiecką burmistrz Gerhard Wattenberg oraz dyrektor miasta hermann Kolling.

Strona internetowa miasta Vlotho - http://www.vlotho.de/

O mieście Vlotho

Vlotho jest miastem położonym na zboczach licznych wzgórz, malowniczo usytuowane w dole Wezery. Cała architektura miasta zintegrowana jest przemyślanie z przyrodą. Wszystko otoczone jest zielenią przydomowych ogródków. W pobliżu znajdują się Zdrojowy KURPARK z sanatoryjnymi kompleksikami BAD SEEBRUCH i BAD SENKELTEICH. Mniej więcej 70km od Vlotho leży Hanower. Przechadzając się zabytkowymi uliczkami centrum miasta zauważa się niezwykłą dbałość jego gospodarzy o zachowanie wartości historycznej zabudowy starówki.

Rząd szesnasto - siedemnastowiecznych kamieniczek wzdłuż Lange Strasse, zabytkowe kościółki na Bonnenbergu i w śródmieściu, budynki okalające Sommerfeld Platz - Plac Lubski, którego nazwa nawiązuje do wojennych związków obu miast. Otóż sygnał do zbliżenia obu miast dali mieszkańcy Vlotho urodzeni i wychowani przed wojną w Lubsku (wówczas Sommerfeld), którzy do dziś uważają to miasto za swoje. Miasto Vlotho poza swoją funkcją uzdrowiskową pełni także ważną rolę ośrodka integrującego młodych ludzi z wielu państw świata. Również z Polski i Lubska. Służą temu m.in. Jugendhoff (zjazd dla młodzieży), Statte der Begegnung (miejsce Spotkań), Collegium Humanum, a także i przede wszystkim GESAMTEUROPAISCHES STUDIENWERK (studium Ogólnoeuropejskie) - miejsce kształcenia oraz spotkań młodzieży i dorosłych ze wszystkich stron Europy.

W latach 1945 - 1949 w okolice Vlotho wywieziono wielu mieszkańców Sommerfeld, od 1947r. noszącego polską nazwę Lubsko. Wysiedleni założyli związek "SOMMERFELDER HEIMATTREUER", którego członkowie od 1955r. spotykają się rokrocznie we wrześniu na zjeździe we Vlotho. Pierwsza osoba, która odwiedziła Lubsko była dr ANNEDORE SCHULTZE - córka byłego burmistrza Sommerfeld, który za odmowe wstąpienia do hitlerowskiego NSDAP stracił urząd i w 1936r. musiał opuścić miasto. Jednak w latach osiemdziesiątych strona polska nie była zainteresowana nawiązaniem oficjalnych kontaktów , z wiadomych względów politycznych.

Jedynie lubski szpital i jego ówczesny dyrektor lek. med. Adam Siekierzyński zadeklarował przyjęcie od strony niemieckiej pomocy charytatywnej. Jeszcze przez wiele lat - nieoficjalnie - dr. Schultze i jej organizacja systematycznie wspierała lekami, darami rzeczowymi oraz finansowymi miejski szpital, dom pomocy społecznej, dzieci niepełnosprawne, miejscowe parafie. 29 maja 1998r. za swoje dokonania uhonorowana została pierwszym medalem "Za zasługi dla Miasta i Gminy Lubsko".Od roku 1987 podobne akcje charytatywne prowadzi też druga grupa społeczników z Vlotho "MORAL UND ETHIK", której aktywnym członkiem pozostaje ECKHARD SCHULZ, późniejszy wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Vlotho-Lubsko. Ludzie Ci dali sygnał do szukania szerszej współpracy miast obejmującej nie tylko pomoc charytatywną, lecz także życie społeczne.

 

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.