Wybierz swój język

Herb Masny

W dniu 16 czerwca 2017 r. podczas obchodów Dni Masny, na które delegacja Gminy Lubsko została zaproszona przez panią Paulette Gauthiez - Burmistrz Masny, nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o współpracy partnerskiej między naszymi gminami.

Ceremonii tej towarzyszyły okolicznościowe przemówienia włodarzy  Lubska i Masny oraz Pana Henryka Dudzińskiego – Konsula Honorowego RP we  Francji.  Burmistrz Lubska - Lech Jurkowski  powiedział w swoim przemówieniu między innymi: „Przystępujemy do podpisania tego aktu z wiarą i nadzieją, że dzięki niemu wspólnie otwieramy nowe drzwi dla rozwoju naszych społeczności, stwarzamy możliwości wymiany doświadczeń między naszymi jednostkami, stowarzyszeniami i mieszkańcami. (…)uważam, że podpisując dzisiejszą umowę wpisujemy się w karty pięknej historii współpracy Polsko-Francuskiej i stwarzamy nowe możliwości rozwoju i współpracy naszym mieszkańcom – obywatelom Unii Europejskiej.

O gminie Masny

Ville de Masny to blisko 4,5 tys. gmina położona w północno-zachodniej Francji, w departamencie Nord, na terenie byłego zagłębia górniczego, które przekształciło się w nowoczesny ośrodek przemysłowy z  rozwijającymi się branżami tekstylną, samochodową, informatyczną i petrochemiczną. Dużą aktywność społeczną wykazuje polonijne Stowarzyszenie Kulturalne Polska-Francja organizujące corocznie międzynarodowe festiwale folkloru.

Pani Paulette Gauthiez - Burmistrz Masny, zaproponowała naszej gminie rozpoczęcie współpracy w dziedzinach kulturalnej, sportowej i edukacyjnej.
Uchwałą z dnia 11 kwietnia 2017 r. Rada Miejska w Lubsku podjęła pierwsze kroki w kierunku współpracy partnerskiej naszych gmin.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.