Wybierz swój język

Herb Brodów, Herb Forst (L.)

Miasto Lubsko i Gmina Brody w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Miasto Forst (Lausitz) w Republice Federalnej Niemiec podpisały dnia 4 marca 2000 r. umowę o partnerstwie miast.

Przyczyną tej umowy jest budowa nowego mostu granicznego na Nysie Łużyckiej w okolicy słupa granicznego 360. Otwarcie nowego przejścia granicznego i oczekiwane w średniej perpektywie czasu przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej traktuje się jako szansą, żeby związki komunalne po trwającej dziesiątki lat sytuacji przygranicznej otrzymały nowe impulsy rozwoju gospodarczego i społecznego: wraz z odtworzeniem i rozbudową połączeń komunikacyjnych przejmie region ten funkcję tarczy obrotowej między oboma państwami, równocześnie uruchomiony zostanie proces kulturowego i społecznego zrastania się.

Wymienione trzy związki komunalne doszły do porozumienia pod względem partnerskiego dźwigania tych procesów w ramach partnerstwa miast i uzgodniły wspólne planowanie regionalne obszarów ich suwerenności. Wspólny rozwój regionalny obejmuje następujące pola działania:

 • rozwój przestrzenny
 • gospodarkę - komunikację i infrastrukturę
 • środowisko i krajobraz
 • turystykę
 • rekreację i sport
 • sprawy socjalne i ochronę zdrowia
 • kulturę
 • bezpieczeństwo.

Wraz z przekwalifikowaniem regionu dla celów rekreacji i turystyki ma się m. in. na celu:

 • wspieranie zakładów i stanowisk pracy w sferach związanych z turystyką,
 • polepszenie stopnia rozgłosu i wizerunku regionu,
 • wspieranie moźliwości wypoczynkowych i wymiany kulturalnej wewnątrz regionu miast partnerskich.
Położenie regionu

Obszar regionu partnerskiego miast obejmującego gminy Lubsko, Brody i Forst rozciąga się po obu stronach Nysy Łużyckiej, stanowiącej granicę państwową między Polską i Republiką Federalną Niemiec. Gminy Brody i Lubsko należą administracyjnie do powiatu żarskiego względnie do Województwa Lubuskiego. Forst jest miastem, będącym siedzibą Powiatu Ziemskiego Spree-Neisse w kraju związkowym Brandenburgii.

Najbliżej położonymi większymi miastami, posiadającymi funkcje nadrzędnych centrów osiedleńcznych są Zielona Góra i Cottbus w odległości ok. 25 km (Forst – Cottbus) względnie 40 km (Lubsko - Zielona Góra). Odległość do Drezna i do metropolii Berlina wynosi po ok. 150 km, do Wrocławia ok. 200 km.

Dane dotyczące powierzchni i wskaźniki

Powierzchnia łączna wszystkich trzech związków komunalnych obejmuje 533 km2, z tego na Gminę Brody przypada 240 km2, na Miasto i Gminę Lubsko 183 km2 i na Miasto Forst 110 km2. Obszar rozciąga się w kierunku wschód-zachód na odległości ok. 45 km, a w kierunku północ-południe ok. 30 km. Odległość między Lubskiem i Forst wynosi około 25 km.

W rejonie miast partnerskich mieszka około 50.000 mieszkańców (Lubsko: 20.700, Brody: 3.800, Forst 25.500). Na obszarze ściągania, w powiecie ziemskim Spree- Neisse wraz z miastem Cottbus i przygranicznym obszarze polskim mieszka około 300.000 mieszkańców. Oprócz terenów miejskich Forstu i Lubska teren osiedleńczy charakteryzuje się większą ilością mniejszych miejscowości. Gmina Lubsko wykazuje oprócz samego rdzenia miejskiego jeszcze 18 wsi. Terytorium miejskie Forstu dzieli się na śródmieście, a ponadto na 6 dalszych części, powstałych z onegdaj samodzielnych gmin wiejskich. Gmina Brody obejmuje 20 wsi.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.