Wybierz swój język

1253 - pierwsza wzmianka źródłowa o Lubsku jako grodzie

1283 - 20 września Margrabia Miśni Henryk Dostojny nadaje dla Lubska miejskie prawa magdeburskie i szereg przywilejów

1343 - Margrabia Ludwik Starszy zwalnia Lubsko od opłat celnych na terytorium Marchii Wschodniej

1350 - 5 października miasto otrzymuje na własność młyn wodny na Lubicy od Margrabiego Ludwika Starszego

1370 - 3 maja miasto zakupuje od braci Leselom przyległe do niego wsie Dubrawa (obecnie ulica Gdańska) i Hinków (obecnie  ulica  Przemysłowa)

1401 - 27 maja pierwsza źródłowa wzmianka o szpitalu pod wezwaniem Świętego Ducha (znajdował się na terenie obecnego pawilonu handlowego przy ulicy Reja)

1411 - 22 grudnia król Czech Wacław nadaje miastu przywilej bicia własnej monety (halerzy)

1422 - 16 marca właściciele winnic w Lubsku otrzymują od cesarza Zygmunta przywilej sadzenia według praw magdeburskich, jest to pierwsza wzmianka o uprawie winorośli

1423 - pierwsza wzmianka o nauczycielu w Lubsku

1429 - najazd husytów na miasto

1457 - urodził się Jan Rak

1482 - w wyniku wojny o sukcesję głogowską miasto przechodzi do Brandenburgii

1496 - olbrzymi pożar miasta, ocalała niewielka ilość budynków, m.in. spłonął kościół i ratusz

1504 - nastąpiła sprzedaż odpustów przed spalonym kościołem parafialnym

1517 - odbudowany po pożarze kościół pw. Najświętszej Marii Panny został wyświęcony

1527 - epidemia pochłonęła 1100 mieszkańców

1538 - urzędowo została wprowadzona religia ewangelicka

1543 - 14 sierpnia miasto przechodzi na własność rodziny Packów

1575 - we Wrocławiu zmarł Andreas Noskowitz, urodzony w Lubsku, absolwent gimnazjum humanistycznego w Lubsku, ufundował bibliotekę dla parafii lubskiej pw. NMP

1582 - wybudowano ratusz według projektu włoskiego architekta Antonio Alberi z Urbino

1597 - 18 kwietnia wielki pożar miasta pochłania 2/3 budynków mieszkalnych

1612 - wybuch epidemii, zmarło 1500 osób

1626 - 12 kwietnia nastąpił pierwszy kwaterunek wojsk w wojnie 30-letniej

1759 - 1-2 sierpnia w mieście przebywał król pruski Fryderyk II

1761 - 27 grudnia wyświęcono nowo wybudowany kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja tzw. „Słowiański Kościół”

1781 - wyświęcono odbudowaną kaplicę pw. Św. Jadwigi

1813 - od 6 do 8 lutego kwaterowali w mieście ułani polscy pod dowództwem majora księcia Radziwiłła

1834 - utworzono Sąd Rejonowy z siedzibą w Ratuszu

1840 - z okazji „1000-lecia Lubska” miasto odwiedził król pruski Fryderyk Wilhelm IV

1842 - oddano do użytku budynek szkoły podstawowej, byłej szkoły ćwiczeń, obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych
         - wybudowano szpital miejski przy obecnej ulicy Poznańskiej
         - rozebrano mury miejskie, poza fragmentem przy obecnej ulicy Kanałowej

1845 – w mieście otwarto drukarnię

1846 – 1 września przez miasto przejechał pierwszy pociąg linii Wrocław-Berlin
         - ukazał się pierwszy numer tygodnika „Sommerfelder Wochenblatt” (Lubski Tygodnik), w zastępstwie dziennika. Pismo wychodziło 100 lat

1847 – otwarto ekspedycję pocztową z dwoma pracownikami

1851 – rozpoczęto eksportować do Ameryki wyroby przemysłu włókienniczego

1852 – uruchomiono stolarnię parową (August Kuhn) przy obecnej ulicy Lubelskiej, budynki nie zachowały się

1853 – rozpoczęto eksportować wyroby przemysłu włókienniczego do Anglii, Włoch, Szwajcarii, Niderlandów

1857 – uruchomiono gazownię miejską

1865 – uruchomiono pierwszą fabrykę maszyn i odlewni żeliwa

1869 – 7 sierpnia otwarto Oddział Banku Pruskiego

1872 – oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej nr 2

1873 – uruchomiono fabrykę maszyn i odlewni mwtali (Paul Koch) przy obecnej ulicy Emilii Plater

1874 – uruchomiono fabrykę pieców i wyrobów ceramicznych (Roll Ktreutz) przy  obecnej ulicy Kolejowej

1875 – otwarto linię kolejową Lubsko-Bieniów-Żagań

1876 – uruchomiono fabrykę włókienniczą (Carl Henschke) przy obecnej ulicy Przemysłowej

1884 – uruchomiono fabrykę włókienniczą (Max Niemer)

1893 – 1 lutego uruchomiono rzeźnię miejską przy obecnej ulicy Przemysłowej

1896 – założono Akcyjne Towarzystwo Łużyckiej Kolei Żelaznej z siedzibą w  Lubsku. Wybudowało trzy trasy kolejowe o łącznej długości 74,1 km

1897 – oddano do użytku prywatną linię kolejową do Tuplic

1898 – przedłużono linię kolejową do Łęknicy i Weisswasser

1899-1904 – miasto otrzymuje połączenie kolejowe z Zieloną Górą przez Bieniów

1900 – oddano do użytku budynek szkoły żeńskiej (obecnie gimnazjum)

1909 – wyświęcono nowowybudowany kościół katolicki przy obecnej ulicy XX-lecia

1914 – 1 maja otwarto linię kolejową Lubsko-Krosno Odrzańskie

1920 – powstaje Związek Przyjaciół Regionu, inicjator muzeum w Lubsku

1929 – 27 kwietnia otwarto Muzeum Miejskie w wieży Bramy Żarskiej

1945 – 15 lutego miasto zostaje wyzwolone przez wojska Armii Radzieckiej
         - 3 czerwca wojenny komendant miasta przekazuje władzę w ręce Polaków
         - 31 lipca sporządzono pierwszy akt urodzenia się w Lubsku Wandy Matuszak
         - 8 września w Urzędzie Stanu Cywilnego zawarto pierwszy ślub pomiędzy Edwardem Łęckim a Eugenią Pachniewską
         - 11 października odbyło się pierwsze posiedzenie Tymczasowej Miejskiej Rady Narodowej, organu doradczego Zarządu Miejskiego
         - 18 października jednostka radziecka przekazała Zarządowi Miejskiemu młyn wodny przy obecnej ulicy Krakowskie Przedmieście
         - 23 października Państwo przejmuje zakłady włókiennicze. Jest to początek „Luweny”
         - w sierpniu powstają pierwsze komórki Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej

1946 – 18 lutego otwarto gimnazjum
         - 1 marca powołano Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
         - utworzono Ligę Kobiet i Ochotniczą Straż Pożarną
         - przy ulicy Wojska Polskiego otwarto przedszkole nr 1
         - we wrześniu powstały kluby sportowe „Zemszowianka” i „Kolejarz”

1947 – w mieście powstało Stronnictwo Demokratyczne
         - 1 maja rozpoczęło działalność kino „Patria”
         - uruchomiono gazownię

1948 - 30 marca powołano Spółdzielczy Bank Polski
         - powstały kluby sportowe „Budowlani” i „Włókniarz”

1949 – otwarto Szkołę Podstawową dla Pracujących
         - działalność rozpoczęła Miejska Biblioteka Publiczna
         - uruchomiono Lubskie Zakłady Ceramiki Budowlanej

1951 – odbyła się pierwsza matura w gimnazjum lubskim.
            Do egzaminu przystąpiło 25 uczniów.

1952 – miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o wystąpienie z wnioskiem o  utworzenie Oddziału Narodowego Banku w Lubsku (uchwałę podjęto 31 marca)

1952-1953 – uruchomiono przedszkole Lubskich Zakładów Ceramiki Budowlanej

1953-1954 – powstało Pedagogiczne Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki jako filia Liceum Ogólnokształcącego w Lubsku

1954 – Lubsko staje się siedzibą władz powiatowych
        - otwarto Liceum Pedagogiczne

1954-1955 – Pedagogiczne Liceum ogólnokształcące przestaje być filią i  przyjmuje nazwę Państwowe Liceum Pedagogiczne

1955 – powstaje przedszkole Lubskich Zakładów Przemysłu Włókienniczego
         - Miejską bibliotekę Publiczną przemianowano na Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną
         - 30 kwietnia ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Wiadomości Lubska”, organu Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego. Wychodził przez dwa lata
         - otwarto obecną Szkołę Podstawową Nr 1

1957 – 12 marca powołano do życia Związek Bojowników o Wolność i Demokrację

1958 – 21 kwietnia uruchomiono Oddział Narodowego Banku Polskiego

1959 – otwarto szkołę specjalną
         - 1 września odsłonięto Pomnik Żołnierza Polskiego na cmentarzu komunalnym

1961 – powstaje Zasadnicza Szkoła Włókiennicza
         - utworzono Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
         - sposobienia Rolniczego w budynku przy ulicy Niepodległości.
           Jej organizatorem i pierwszym kierownikiem był Jan Witkowski

1964 – 1 stycznia utworzono Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego
         - 9 maja otwarto Lubski Dom Kultury

1965 – 15 lutego otwarto Żłobek Miejski przy ul. XX-lecia 28
         - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna uzyskuje I miejsce w kraju w ramach współzawodnictwa bibliotek publicznych
         - Otwarto Międzyzakładowy Dom Kultury „Ceramik”
         - utworzono Liceum Ekonomiczne

1966 – utworzono Technikum Mechaniczne
         - 17 maja powstała Powiatowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
         - 25 września otwarto Szkołę Podstawową Nr 3 im. Adama Mickiewicza przy ul. Moniuszki 6

1967 – uruchomiono fabrykę obuwia „Carina”

1968 – utworzono Państwowy Zakład Wychowawczy
         - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna otrzymuje nową siedzibę

1969 – 1 lipca utworzono Zasadniczą Szkołę Rolniczą
         - powstała Zasadnicza Szkoła Budowlana jako filia Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Żarach
         - na bazie Liceum Pedagogicznego powstało Liceum Ekonomiczne z klasą Technikum Mechanicznego

1970 – jest to ostatni rok pracy Liceum Pedagogicznego

1972 – Technikum Mechaniczne zostaje przeniesione do Głogowa

1975 – utworzono Zespół szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

1977-1979 - w Domu Kultury odbywał się przegląd amatorskiego ruchu muzycznego województwa zielonogórskiego pod nazwą „Młodzieżowa Estrada – Lubsko”

1979 – piłkarze klubu sportowego „Budowlani” awansowali do klasy międzywojewódzkiej
         - Lubsko zalmuje III miejsce w konkursie o tytuł „Gmina – Mistrz Gospodarności”
         - oddano do użytku „Pałac Ślubów”
         - wybudowano basen kąpielowy przy ulicy Słowackiego
         - przy ulicy Korczaka oddano do użytku ośrodek sportu, rekreacji i wypoczynku
         - następuje połączenie klubów sportowych „Budowlani” i „Olimpia”

1980 – uruchomiono ZPPC „Magnolia”

1981 – przy ulicy Baśniowej oddano do użytku przedszkole (typu ciechanowskiego) na 120 miejsc

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.