Wybierz swój język

Podpisanie umowy
Dnia 2 listopada 2023 roku podpisano umowę na wykonawstwo robót w ramach zadania pod nazwą: „Remont odcinka ul. Moniuszki w Lubsku”.
W ramach prac zaplanowana jest rozbiórka istniejącej konstrukcji drogi, krawężników, zjazdów, chodników oraz wszelkich zużytych nawierzchni w pasie drogowym i wykonanie drogi na 1 i 2 odcinku oraz chodników z kostki betonowej.
Planuje się remont drogi ul. Moniuszki o długości 210,92 mb, w tym:
• odcinek 1 - 41,96 mb,
• odcinek 2 - 168,96 mb.
Przewiduje się również remont chodników o łącznej długości 252,88 mb. oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
W wyniku przeprowadzonego przetargu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Usługi Remontowo-Budowlane
Bruk-Bud Łukasz Biedziuk z Gubina, za cenę 920 000,00 zł brutto.
Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.