Wybierz swój język

Wyremontowana sala
W piątek 17 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego piętra lubskiego pałacu, które swoim występem rozpoczęła 18sto letnia wokalistka, stypendystka miasta Luboń, laureatka wielu nagród, dziewczyna z rodzinnymi korzeniami z Lubska - Maja Świdzińska, która zaśpiewała piosenką p. Krystyny Prońko „Jutro zaczyna się tu sezon”. Maja drugim razem bawiła gości piosenką p. Hanny Banaszak pt „Pogoda ducha”.
Budynek, w którym dawniej mieścił się Urząd Stanu Cywilnego oraz Kawiarnia Wenus, dziś pełni inną funkcję. Na parterze już wcześniej swoją działalność rozpoczęły Klub Senior+ oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, natomiast powstała w wyniku przebudowy pierwszego piętra infrastruktura, będzie służyła zarówno obecnym użytkownikom obiektu, jak i pozostałym mieszkańcom gminy Lubsko.
Burmistrz Lubska Janusz Dudojć wraz z prowadzącą uroczystość Manuelą Konieczką powitali przybyłych gości.
Następnie proboszcz parafii p.w. NSPJ Zygmunt Mokrzycki poświęcił obiekt, by dobrze służył on gminnej wspólnocie.
W dalszej części gali przyszedł czas na gratulacje oraz podziękowania.
Jak zauważył w swoich, kierowanych do Burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Lubsku słowach Starosta Żarski Józef Radzion - to, co zostało osiągnięte, wymagało pomysłu, wyobraźni, odwagi oraz uporu – ale tego pozytywnego – w konsekwentnym dążeniu do celu. Podkreślił również, że Burmistrz znany jest z niekonwencjonalnych pomysłów.
Burmistrz podziękował Wykonawcy robót Panu Wacławowi Bryczkowskiemu prowadzącemu Zakład Ogólnobudowlany z Żar za wzorowo wykonaną pracę, co zauważyli i potwierdzili także obecni na sali goście.
Lubski pałac jak feniks odradzający się z popiołu
W 2015 roku Urząd Stanu Cywilnego przeniesiono do lubskiego ratusza, a Kawiarnię Wenus zamknięto. Zdemontowano wyposażenie, ale nie tylko: m.in. na I piętrze rozebrano również parkietowe podłogi, a także ściany i sufity z boazerii. Budynek wyjęty z użytkowania niszczał. Brak stałego nadzoru skutkował próbami włamań i dewastacji.
W 2019 roku pojawiła się pierwsza iskra nadziei przywrócenia tego budynku do życia, kiedy Gmina Lubsko pozyskała ok 148 tys zł z rządowego programu wieloletniego Senior+ na utworzenie Klubu Senior+. Gmina dofinansowała to zadanie z własnych środków kwotą ok 68 tys zł. W wyniku zrealizowanych prac powstał Klub z dwudziestoma miejscami dla seniorów, który prężnie funkcjonuje i działa aktywizując oraz integrując seniorów.
Druga iskra nadziei dla obiektu pojawiła się w lipcu 2020 roku, kiedy Burmistrz Lubska Janusz Dudojć podpisał z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem umowę o dofinansowanie w kwocie ok 930 tys zł z przeznaczeniem na adaptację prawej strony parteru (+ środki z budżetu Gminy Lubsko ok 245 tys zł). Prace okazały się bardzo ciężkie i niosące wiele niespodzianek, jak choćby tę, kiedy po zdjęciu paneli podłogowych okazało się, że nie ma fundamentów i odpowiedniej izolacji. Jednakże Wykonawca robót Wacław Bryczkowski z Żar podołał temu wyzwaniu i już w styczniu 2021 roku, dokonano otwarcia obiektu.
ŚDS przeniósł się do nowej siedziby pozbawionej barier w dostępie do infrastruktury.
W 2021 roku Gmina zabezpieczyła w swoim budżecie środki na wstępny etap przebudowy I piętra, jednak w trakcie okazało się, że Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 1 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (+ środki z budżetu Gminy Lubsko ok 641 tys zł), które pozwoliło Gminie na gruntowny i kompleksowy remont całego piętra budynku oraz dachu.
Obecnie budynek wraca całościowo do życia. Na parterze nadal działają Klub Senior+ i Środowiskowy Dom Samopomocy. Uruchomione I piętro zostało zaadaptowane na potrzeby podopiecznych Klubu Senior+, ale z powodzeniem będzie mogło być także wykorzystywane na inne cele. Dodatkowo mówi się o przystosowaniu odremontowanych salek na salki lekcyjne do nauki gry na instrumentach.
Pocieszający i budujący jest fakt, że obiekt wyjęty z użytkowania na kilka lat, dziś wraca do funkcjonowania, wypełniając przy tym ważną społecznie funkcję.
Budynek wymaga jeszcze prac związanych z odnową elewacji, zagospodarowania terenu oraz montażu windy i doposażeniem. Gmina na część z tego zakresu stara się o dofinansowanie.
Podczas gali otwarcia I piętra lubskiego pałacu zatańczyli: Lubszczanka Martyna Adamska wraz z tanecznym partnerem Wiktorem Wojciszewskim uświetniając wieczór i uroczystość oraz czyniąc ją pełną piękna i gracji. Para zatańczyła w pierwszej odsłonie dwa tańce w stylu standardowym: walc angielski; oraz tango, natomiast w drugiej dwa tańce w stylu latynoamerykańskim: sambę i rumbę. Wszystkie występy otrzymały głośne brawa.
W dalszej części uroczystości swoje podziękowania i gratulacje w kierunku Burmistrza Lubska Janusza Dudojcia skierowali: Krystyna Jasinowska Prezes stowarzyszenia lubskich Kombatantów, Wojciech Dobicki z lubskiego Koła Pszczelarzy oraz Wojciech Szabliński ze Stowarzyszenia Sybiraków.
Część oficjalną gali zakończyła swoim występem Maja Świdzińska, która tym razem zaprezentowała umiejętności i talent gry na skrzypcach, wykonując utwór Locatelli’ego Kaprys nr 3.
Na zakończenie, przybyłych gości zaproszono na poczęstunek, zachęcono do zwiedzenia obiektu oraz obejrzenia wystawy obrazów autorstwa lubskich artystów ze stowarzyszenia MA-R-FO.
***
W tym ważnym dniu, razem z nami byli: Starosta Żarski Józef Radzion, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Sławomir Muzyka, Proboszcz parafii p.w. NSPJ Zygmunt Mokrzycki, Radni Powiatu Żarskiego, Radni Rady Miejskiej w Lubsku, Prezes Szpitala na Wyspie Jolanta Dankiewicz, Lubscy przedsiębiorcy, przedstawiciele lubskich jednostek, instytucji, stowarzyszeń, organizacji, mieszkańcy Lubska. Dziękujemy.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy swoją pracą, wsparciem, okazaną pomocą, zaangażowaniem, przyczynili się do przebudowy tego obiektu. Dziękujemy również tym, którzy wsparli nas w przygotowaniu piątkowej uroczystości, a mianowicie:
Dziękujemy:
- Wojewodzie Lubuskiemu Władysławowi Dajczakowi,
- Burmistrzowi oraz Radnym Rady Miejskiej w Lubsku
- wykonawcy robót Wacławowi Bryczkowskiemu, prowadzącemu Zakład Ogólnobudowalny z Żar oraz jego pracownikom, inspektorowi nadzoru, kierownictwu oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Lubsku zaangażowanym w dozór realizowanych prac
- Sławomirowi Prostakowi właścicielowi firmy Propol z Lubska
Dziękujemy:
- występującym podczas gali artystom
- członkom stowarzyszenia MARFO z Lubska
- Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubsku
- Bibliotece-Centrum Kultury
- Nadleśnictwu Lubsko oraz Marcinowi Choińskiemu
- Środowiskowemu Domowi Samopomocy
- Klubowi Senior+
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.