Wybierz swój język

Wykop

19 kwietnia 2021 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LWiK Sp. z o.o. w Lubsku podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Ma to związek z przekazaniem LWiK przez Gminę Lubsko aportem kwoty 1 500 000 zł, którą Spółka przeznaczy na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy / przebudowy sieci wodociągowej od ul. Błotnej do ul. Poznańskiej, w ul. Poznańskiej i ul. Krakowskie Przedmieście, a także częściowo na roboty budowlane w tym zakresie.

Obecnie realizowane jest zadanie budowy wodociągu w ul. Błotnej i dalej w kierunku strefy w Górzynie.
W kolejnym etapie będzie wykonana przebudowa wodociągu w ul. Poznańskiej.
Termin realizacji tych prac został określony do końca 2022 roku.

Przypominamy, że ww. środki w kwocie 1 500 000 zł Gmina Lubsko pozyskała startując w naborach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przyznane wsparcie jest dla Gminy Lubsko bardzo ważne. Sieć wodociągowa w Lubsku jest przestarzała, w niektórych miejscach ma ponad 140 lat. Stąd wynika jej awaryjność. Wierzymy, że podjęte inwestycje poprawią jakość usług w dostawie wody.
Istotne znaczenie ma także prowadzone obecnie zadanie budowy sieci w kierunku strefy w Górzynie. Docelowe połączenie sieci z Lubskiem da możliwość alternatywnego zasilania w wodę miejscowości, do których dziś woda jest dostarczana ze stacji w Gozdnie.

Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.