Wybierz swój język

Zakończyła się inwestycja przebudowy ul. Sportowej, Żeromskiego i Podgórnej wraz z wymianą sieci wodociągowej, przyłączy oraz pozostałej infrastruktury wodociągowej w ul. Sportowej.
Zadanie było realizowane w ramach dwuczęściowego zamówienia publicznego udzielonego w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dwóm wykonawcom, to jest:
- w zakresie przebudowy dróg – firmie Usługi Remontowo-Budowlane BRUK-BUD Łukasz Biedziuk z Gubina,
- w zakresie wymiany wodociągu – Spółce Lubskie Wodociągi i Kanalizacja.
W zakresie robót drogowych:
- wykonano zatoczki postojowe dla aut wzdłuż drogi ul. Sportowej,
- w sąsiedztwie obiektów OSiR zagospodarowano teren poprzez utworzenie wielu miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych,
- uporządkowano i zagospodarowano nowe tereny zielone z nasadzeniami drzew i krzewów,
- wykonano nowe chodniki z kostki brukowej betonowej, ułożono nowe krawężniki oraz nawierzchnię dróg z kostki brukowej betonowej.
Przy okazji przebudowy ul. Sportowej, dokonano także modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę słupów energetycznych oraz lamp. Ulepszono również oświetlenie na ul. Żeromskiego.
Ww. inwestycja sfinansowana została w 95% z dotacji, którą Gmina Lubsko pozyskała w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.
Pozostałe środki stanowiły wkład własny Gminy Lubsko.
Korzystamy z plików cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.