Remont drogi wojewódzkiej nr 287 - ul. Wrocławska

Remont drogi wojewódzkiej nr 287 w ciągu ul. Wrocławskiej w Lubsku i w miejscowości Budziechów
Autor: 
M. Konieczka

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 287 w ciągu ul. Wrocławskiej w Lubsku i w miejscowości Budziechów

Głównym inwestorem zadania jest Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, natomiast Gmina Lubsko jest partnerem partycypującym w kosztach zadania.

Przypominamy, że w dniu 30 września 2020 roku Rada Miejska w Lubsku podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Lubsko w sprawie współpracy przy realizacji zadania jak wyżej.
Zgodnie z ww. porozumieniem Województwo zrealizuje i rozliczy zadanie, po czym Gmina Lubsko przekaże Województwu środki z budżetu Gminy w kwocie 138 000,00 zł brutto, które stanowią pokrycie koniecznych napraw uszkodzeń na drodze wojewódzkiej nr 287 w Lubsku w ciągu ulicy Wrocławskiej oraz w miejscowości Budziechów, powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Lubsko jako Beneficjenta Głównego projektu współfinansowanego ze środków unijnych pod nazwą: ”Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko”, w tym Kontraktu 2 -„Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Białków, Budziechów i wschodniej części miasta Lubska”, z uwagi na upadłość wykonawcy tego kontraktu, wskutek czego Gmina przejęła ciężar usunięcia szkód na drodze wojewódzkiej.
W wyniku ogłoszonego przez ZDW i rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o. z Kożuchowa.
Całkowita wartość zadania wynosi 361 376,71 zł. Zadanie powinno być zakończone do dnia 10 grudnia 2020 roku.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem:

  • frezowanie istniejącej nawierzchni,
  • oczyszczenie i skropienie emulsją warstw bitumicznych,
  • wykonanie warstwy profilująco-wyrównawczej,
  • regulację wysokościową wpustów kanalizacyjnych,
  • wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (oznakowanie podłużne i poprzeczne),
  • wymianę podbudowy.

Prowadzenie prac remontowych drogi spowoduje utrudnienia w ruchu, za co Państwa przepraszamy.

Dziękujemy Województwu Lubuskiemu – Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze za przejęcie ciężaru realizacji tego zadania na siebie: w całości – w zakresie organizacyjnym; a także częściowo – w zakresie jego finansowania.

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl