Program rewitalizacji – propozycja obszaru rewitalizacji

Program rewitalizacji – propozycja obszaru rewitalizacji
Autor: 
K. Przygocka

W dniu wczorajszym w Ratuszu pojawili się przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC sp. z o.o., który wygrał zamówienie na opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017- 2023” (LPR): Panowie Adam Paluch i Marek Karłowski.

Przedstawili oni radnym Rady Miejskiej w Lubsku obszar charakteryzujący się gorszymi parametrami, który wytyczono dzięki naniesienie na mapę szeregu wskaźników natężenia negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych. Zaprezentowano założenia przygotowywanego programu rewitalizacji, metodologię prac nad programem, a także delimitację obszaru zdegradowanego i diagnozę zjawisk kryzysowych na terenie gminy.

Obszar ten to centrum miasta, jednak radni zgłosili uwagę, że LPR powinien objąć też wsie Lutol i Tuchola Żarska. Przed Radą Miejską stoi  teraz zadanie polegające na  wskazaniu obszaru, na którym skoncentrowane zostaną działania rewitalizacyjne. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar nie może przekraczać 20% powierzchni gminy i 30% liczby mieszkańców.

Po zatwierdzeniu obszaru do rewitalizacji odbędą się spotkania z różnymi grupami interesariuszy celem pogłębienia przedstawionej wczoraj diagnozy . O terminach tych spotkań będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko” jest współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl