Lokalny Program Rewitalizacji - czekamy na propozycje!

Autor: 
A. Ślifirska

Gmina Lubsko otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację Projektu pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko”. Dnia 8 listopada 2016 roku podpisano umowę z Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na lata 2017-2023.

Bardzo istotną częścią programu jest partycypacja społeczna, czyli udział jednostek, grup i całych społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji publicznych w sprawach ich dotyczących.
 
W związku z powyższym Burmistrz Lubska zaprasza mieszkańców miasta i gminy Lubsko do zgłaszania pomysłów/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w naszej gminie w perspektywie czasowej do roku 2023.
 
Do 16 grudnia br. czekamy na Państwa propozycje, które należy zgłaszać za pomocą załączonego formularza.
 
Liczymy na aktywny udział mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz liczne propozycje i uwagi dotyczące tematyki rewitalizacji. Zebrane uwagi i wnioski pozwolą na precyzyjne wyznaczenie obszaru rewitalizacji oraz wstępne określenie skali planowanych działań.
Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl