Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Autor: 
M. Drewniak
Informuję, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Lubska Nr 118/z/2020 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, ustala się przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji w formie on-line (załącznik nr 2 do ww. zarządzenia) projektu uchwały w sprawie  "Rocznego programu współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".
Termin ww. konsultacji przypada od 16.10.2020 r. do 30.10.2020 r. 
Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
  • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekreteriat@lubsko.pl lub mdrewniak@lubsko.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko  z dopiskiem "Uwagi do Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  • osobiście poprzez złożenie Formularza uwag w biurze podawczym w ratuszu (pok. Nr 1) Urzędu Miejskiego w Lubsku, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko.
Treść zarządzenia wraz z projektem uchwały oraz formularzem znajdują się na stronie bip.lubsko.pl
Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl