Ankieta

Ankieta
Autor: 
Instytut Badawczy IPC

Zależy nam, aby Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubsko w pełni odpowiadał Państwa potrzebom i preferencjom, dlatego będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcą Państwo wziąć udział w badaniu. Obszar rewitalizacji to miejsce, gdzie będą podejmowane działania mające na celu wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, które cechują się koncentracją różnych negatywnych zjawisk. Działania te mają służyć nie tylko mieszkańcom obszaru rewitalizacji, ale wszystkim mieszkańcom gminy. Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej celem jest pozyskanie opinii na temat wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lubsko.

Przejdź do ankiety http://badania-ipc.pl/index.php/847685/lang-pl

 

Projekt „Przygotowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lubsko” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Kategoria treści: 

Kontakt

Urząd Miejski w Lubsku
Plac Wolności 1
68-300 Lubsko
telefon:  68 457 61 01, 457 61 15
fax:  68 457 61 00

Rachunek Bankowy Gminy:
PKO Bank Polski
Nr rachunku:
42 1020 5402 0000 0502 0267 7714

Informacje

Godziny otwarcia Urzędu:
Poniedziałek 7:30-17:00
Wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00.
 
USC od poniedziałku do piątku:
7:30-14:30
 
Burmistrz przyjmuje: poniedziałek 12:00-17:00
 
Godz. otwarcia kasy na stronie bip.lubsko.pl